Terms & Conditions

English

REPAIR CHALLENGE 2024
ระยะเวลาการประกวด 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2567

กฎและข้อบังคับของการประกวด 

ผู้จัดและคุณสมบัติ

 

 1. REPAIR CHALLENGE [“การประกวด”] จัดขึ้นโดย บริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด [“ผู้จัด”] ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายทางการตลาดของบริษัท WD-40 Company อย่างเป็นทางการในประเทศไทย การประกวดนี้เป็นการประกวดวิดีโอ และประกาศผลผู้ชนะทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อสิทธิ์ “REPAIR CHALLENGE” (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การประกวด”) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 จนถึง 31 ก.ค. 2567 ตามที่ปรากฏใน https://repairchallengeth.wd40.asia.  REPAIR CHALLENGE [“การประกวด”] เปิดให้ทุกคนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567 สามารถเข้าร่วมได้ [ซึ่งแต่ละบุคคลที่เข้าร่วม โดยรวมเรียกว่า “ผู้เข้าร่วม”] 

 2. บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประกวด มีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. พนักงานทั้งหมดของผู้จัด รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของผู้จัด ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง (และคู่สมรสของพวกเขา) และ/หรือ

  2. ตัวแทน พนักงาน ผู้ให้บริการ และ/หรือตัวแทนโฆษณา และ/หรือผู้ให้บริการส่งเสริมกิจกรรมของผู้จัด รวมถึงบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และสมาชิกในครอบครัวโดยตรงของบุคคลหรือบริษัทเหล่านี้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง (และคู่สมรสของพวกเขา)

 3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นและ/หรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ไม่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และ/หรือผู้ที่ละเมิดกฎและข้อบังคับของการประกวด

 

ระยะเวลา

การประกวดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2567 จนถึง 31 ก.ค. 2567 [“ช่วงเวลาประกวด”] ผู้จัดขอสงวนลิขสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน จัดกำหนดการใหม่ และ/หรือขยายช่วงเวลาประกวด และ/หรือยกเลิก/ยุติการประกวดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การส่งเข้าประกวดทั้งหมดนอกช่วงเวลาประกวดจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

 

เกณฑ์การคัดเลือกและการส่งเข้าประกวด

ช่วงเวลาประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนถึง 31 กรกฎาคม 2567 (เวลา 23.59 น. ณ เวลาประเทศไทย)

 1. ใช้วิดีโอที่สร้างเองส่งเข้าประกวด REPAIR CHALLENGE

 2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนด้วยบัญชีโซเชียลมีเดียหรืออีเมลที่เว็บไซด์ https://repairchallengeth.wd40.asia และสามารถส่งผลงานผ่านทาง Facebook Messenger ของเพจ https://www.facebbook.com/wd40thailand/

 3. อัปโหลดวิดีโอ REPAIR CHALLENGE ของคุณพร้อมใส่คำอธิบายสั้นๆ 

 4. เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวด REPAIR CHALLENGE ต้องอธิบายหรือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ WD-40 เช่น เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา DIY ต่างๆ เองได้ เกณฑ์เพิ่มเติมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เกณฑ์ต่อไปนี้

 

เกณฑ์เกี่ยวกับวิดีโอ

 1. นำเสนอประโยชน์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ WD-40 หรือวิธีใช้ที่บริเวณที่เกิดปัญหา

 2. แสดงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ WD-40 ควรสอดคล้องกับปัญหา โดยต้องไม่มีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่มีคำแนะนำที่ผิด ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

 3. หากจำเป็น ควรมีการนำเสนอขณะกำลังฉีดสเปรย์ผลิตภัณฑ์ WD-40 

 4. เสียงจิงเกิ้ล/ดนตรีที่ใช้ประกอบ (หากมี) ต้องเป็นเพลงปลอดลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนำไปใช้งานได้

 5. ความละเอียดของวิดีโอขั้นต่ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ 640 x 480 พิกเซล หรือวิดีโอควรมีมาตรฐานความละเอียดสูงที่ 1280 x 720 พิกเซล

 6. วิดีโอต้องเป็นวีดีโอที่ผลิตเองและเป็นต้นฉบับ โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้จัดทำด้วยตัวเอง

 7. วิดีโอต้องสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิด หากสามารถสอดแทรกกคำบรรยายเพื่ออธิบายในวิดีโอด้วยจะดีที่สุด

 8. พื้นหลังของวิดีโอไม่ควรมีแบรนด์อื่นใดหรือแบรนด์คู่แข่ง โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะส่งเสริมแบรนด์ดังกล่าว

 9. วิดีโอจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าประกวดหาก

  1. จัดทำขึ้นโดยตัดต่อภาพที่ไม่ใช่เหตุการณ์จริง เช่น ใช้ภาพสต๊อก (ภาพจากเว็บขายภาพ) ภาพฉบับคัดลอก ฯลฯ

  2. มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเพศ การเหยียดหยาม การเหยียดผิว ความรุนแรง และมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

  3. มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์ WD-40 ในภาพรวม เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์แทนน้ำมันหล่อลื่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับการใช้งาน

เกณฑ์เกี่ยวกับภาพถ่าย

 1. นำผลิตภัณฑ์ WD-40 มาใช้ประโยชน์หรือใช้ที่บริเวณที่เกิดปัญหา

 2. ผลิตภัณฑ์ WD-40 ที่ใช้ควรสอดคล้องกับบริเวณที่เกิดปัญหา โดยไม่มีเจตนาในการใช้ผลิตภัณฑ์โดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดจากคำแนะนำ 

 3. ฉีดสเปรย์ผลิตภัณฑ์ WD-40 หากจำเป็น 

 4. ความละเอียดของภาพถ่ายขั้นต่ำที่ 600 x 600 พิกเซล 150 dpi ทั้งนี้ ควรมีความละเอียดสูงที่ 1200 x 1200 พิกเซล 150 dpi

 5. ภาพถ่ายที่บันทึกต้องเป็นของแท้และเป็นต้นฉบับที่จัดทำโดยผู้เข้าร่วมเพื่อแก้ไขบริเวณที่เกิดปัญหา

 6. ภาพถ่ายต้องสามารถสื่อสารเกี่ยวกับการแก้ไขบริเวณที่เกิดปัญหา

 7. พื้นหลังของภาพถ่ายไม่ควรมีแบรนด์อื่นหรือแบรนด์คู่แข่ง โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะส่งเสริมแบรนด์ดังกล่าว

 8. จะไม่รับภาพถ่ายเข้าประกวดหาก

  1. จัดทำขึ้นโดยตัดต่อภาพที่ไม่ใช่เหตุการณ์จริง เช่น ใช้ภาพสต๊อก (ภาพจากเว็บขายภาพ) ภาพฉบับคัดลอก ฯลฯ

  2. มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเพศ การเหยียดหยาม การเหยียดผิว ความรุนแรง และมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

  3. มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์ WD-40 ในภาพรวม เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์แทนน้ำมันหล่อลื่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับการใช้งาน

 

 1. เนื้อหาจะถูกคัดกรองเพื่อค้นหาภาพหรือปริบทที่ไม่เหมาะสมออก ก่อนนำไปอัปโหลดไปยัง https://repairchallengeth.wd40.asia อีเมลยืนยันจะถูกส่งไปแจ้งหากการส่งเข้าประกวดนั้น ถูกต้องสมบูรณ์

 2. ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นทุกชนิดของ WD-40 ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยโดยผู้จัดงานประกวด REPAIR CHALLENGE สามารถนำมาผลิตเนื้อหาประกวดได้ เช่น น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40® (รุ่นกระป๋องคลาสสิค และรุ่น Smart Straw) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ WD-40 Specialist® (รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มจักรยานและรถยนต์ WD-40 Bike และ WD-40 Automotive)

 3. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่ง (1) ผลงาน แต่ละครั้งที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล 

 4. การเข้าร่วมการประกวดจำกัดเพียงหนึ่ง (1) บัญชีต่อบุคคล (ผู้เข้าร่วมต้องใช้ชื่อเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน และที่อยู่อีเมลเดียวกัน) ตลอดระยะเวลาการประกวด REPAIR CHALLENGE

 5. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบผู้ชนะที่เข้าร่วมการประกวด REPAIR CHALLENGE ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับกฎข้อกำหนดในการประกวด WD-40 Thailand " REPAIR CHALLENGE " กล่าวคือ การส่งเข้าประกวดใดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจะส่งผล ให้เสียสิทธิ์การเป็นผู้ชนะและถูกยกเลิกการชนะรางวัล

 6. ในการเข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกฎระเบียบทุกข้อของการประกวด WD-40 Thailand " REPAIR CHALLENGE" โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการยกเลิกการเข้าร่วมการประกวด และการมอบรางวัล โดยอัตโนมัติ

 7. การเข้าร่วมการประกวดถูกจัดขึ้นเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ณ วันที่ที่ระบุในหัวข้อ “ระยะเวลา” เท่านั้น โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์การประกวดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตาม URL ที่อยู่นี้   https://repairchallengeth.wd40.asia ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์

 8. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้า ความล้มเหลวในการดำเนินงานหรือการเผยแพร่ ความล้มเหลวในเส้นทางการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการถูกทำลาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเข้าถึง การสื่อสารกับผู้ใช้หรือสมาชิก หรือปัญหาใดๆ หรือการทำงานผิดปกติทางเทคนิค หรือการติดขัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ/หรือบริการโทรคมนาคม

 9. ผู้ชนะรางวัลแต่ละประเภทจะถูกเลือกตามดุลยพินิจของผู้จัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 14 ด้านล่าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 ที่ WD-40 Thailand Facebook Page [https://www.facebook.com/wd40thailand/] หรือ Instagram https://www.instagram.com/wd40thailand/]

 10. หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน

วิดีโอ/ภาพถ่าย

รายละเอียด

ระดับความสำคัญ(WEIGHT)

เนื้อหา (Content)

 1. มีผลิตภัณฑ์ WD-40 ที่ใช้หรือนำไปใช้กับพื้นที่ที่มีปัญหา 

 2. ผลิตภัณฑ์ WD-40 ที่ใช้ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับงานหรือส่วนที่มีปัญหา

 3. เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับธีมการประกวด

 4. สามารถสื่อสารในเนื้อหาของการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ

 5. เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์

 6. พื้นหลังของวิดีโอไม่ควรมีแบรนด์อื่นหรือแบรนด์คู่แข่ง โดยมีเจตนาที่ชัดเจนในการโปรโมทแบรนด์ดังกล่าว

40

ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอ

 1. วิดีโอ/ภาพถ่ายที่ผลิตต้องเป็นของจริงและเป็นต้นฉบับ และสร้างโดยผู้เข้าร่วมประกวด

 2. สามารถนำเสนอเนื้อหาในทางสร้างสรรค์

 3. ไม่ส่งซ้ำผลงานจากแคมเปญปีที่ผ่านมา 

30

คุณภาพ

และความชัดเจน

 1. ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคกฎเกณฑ์ของวิดีโอ/ภาพถ่าย

15

ผลกระทบต่อผู้ชม

 1. วัดจากจำนวนครั้งในการเข้าดูวีดีโอของผู้ชมวิดีโอ/ภาพถ่าย

 2. สามารถดึงดูดความสนใจผู้ชม

15

 

TOTAL

100

คะแนนโบนัส

(Bonus Points)

หากมีการแสดงการใช้งานผลิตภัณฑ์ WD-40® Smart Straw หรือ WD-40® EZ ReachTM ในวีดีโอ จะได้รับคะแนนโบนัส 

10

 

FINAL TOTAL

110

 

 1. ผู้จัดจะตัดสินการประกวดที่บริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด

 

การประกาศผลการประกวดและการสนับสนุนการสื่อสาร 

เข้าถึงข้อมูลการประกวด “REPAIR CHALLENGE” ได้ทางเว็บไซต์ https://repairchallengeth.wd40.asia (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การประกวด “REPAIR CHALLENGE” จะถูกประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ WD-40 ในประเทศไทย และโฆษณาช่องทางออนไลน์ผ่าน https://repairchallengeth.wd40.asia และโฆษณาทาง Google, Facebook และ Instagram

 

รางวัลประจำเดือนและขั้นตอนการคัดเลือกผู้ชนะ

 1. ทั้งหมด 10 รางวัล (มูลค่าทั้งสิ้น 95,370 บาท) ได้แก่ รางวัลวีดีโอยอดเยี่ยมมูลค่า 48,600 บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัล รางวัลวิดีโอสร้างสรรค์มูลค่า 17,630 บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมมูลค่า 13,220 บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัล รางวัลภาพถ่ายสร้างสรรค์มูลค่า 5,180 บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) รางวัล ซึ่งจะประกาศผลเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาประกวด 3 (สาม) เดือน ชุดกิ๊ฟเซ็ทของที่ระลึก WD-40 จำนวน 3 (สาม) ชุด สำหรับรางวัลวิดีโอยอดเยี่ยมประจำเดือน (Monthly Best Video) และชุดกิ๊ฟเซ็ทของที่ระลึก WD-40 จำนวน 3 (สาม) ชุด สำหรับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำเดือน (Monthly Best Photo) ซึ่งจะประกาศผลเมื่อสิ้นสุดในแต่ละเดือนในระยะเวลาประกวด 3 (สาม) เดือน ประเภทของรางวัลตามรายละเอียดด้านล่าง

  • วีดีโอยอดเยี่ยม (Best Video Prize) ได้แก่ MAKITA กล่องเก็บความเย็น/ร้อน 20 ลิตร ไร้สาย รุ่น CW001GZ02 + ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ 40 โวลต์ รุ่น MKP1G002 จำนวน 1 รางวัล

  • วิดีโอสร้างสรรค์ (Creative Video Prize) ได้แก่ POLO เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ รุ่น SHOOTER12 + POLO เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง รุ่น AURA-30N จำนวน 1 รางวัล

  • ภาพถ่ายยอดเยี่ยม (Best Photo Prize) ได้แก่ MAKITA พัดลมไร้สาย ขนาด 9 นิ้ว รุ่น DCF203ZX1O + MAKITA ไฟฉายไร้สาย LED 18 โวลต์ รุ่น DML807 + ชุดแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ 18 โวลต์ รุ่น MKP1RF182 จำนวน 1 รางวัล

  • ภาพถ่ายสร้างสรรค์ (Creative Photo Prize) ได้แก่ POLO เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ รุ่น RANGER120 + POLO เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง รุ่น AURA-18 จำนวน 1 รางวัล

  • วิดีโอยอดเยี่ยมประจำเดือน (Monthly Best Video) ได้แก่ ชุดกิ๊ฟเซ็ทของที่ระลึก WD-40 จำนวน 3 รางวัล : เดือนละ 1 รางวัล (ประกอบด้วย น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 Smart Straw, น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 EZ Reach, กระเป๋าคาดอก WD-40, และ USB Charger WD-40) มูลค่า 1,790 บาท

  • ภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำเดือน (Monthly Best Photo) ได้แก่ ชุดกิ๊ฟเซ็ทของที่ระลึก WD-40 จำนวน 3 รางวัล : เดือนละ 1 รางวัล (ประกอบด้วย น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 Smart Straw, น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 EZ Reach, กระเป๋าคาดอก WD-40, และ USB Charger WD-40) มูลค่า 1,790 บาท

 1. การคัดเลือกผู้ชนะจะเป็นไปตามผลงานที่ส่งเข้าประกวดและ

  • ผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะรางวัลวิดีโอยอดเยี่ยม (Best Video)

  • ผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะรางวัลวิดีโอสร้างสรรค์ (Creative Video)

  • ผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม (Best Photo)

  • ผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะรางวัลภาพถ่ายสร้างสรรค์ (Creative Photo)

  • ผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะรางวัลวิดีโอยอดเยี่ยมประจำเดือน (Monthly Best Video)

  • ผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำเดือน (Monthly Best Photo)

 1. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะมีสิทธิ์ชนะรางวัลได้สูงสุด 2 (สอง) ครั้งตลอดช่วงเวลาประกวด (คือรางวัลประจำเดือน 1 ครั้ง และรางวัลที่ 1-4 อีก 1 ครั้ง) และผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประจำเดือน เพียง 1 รางวัลเท่านั้น (อาทิ ผู้เข้าร่วมได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำเดือนแล้ว จะหมดสิทธิ์จากรางวัลวีดีโอยอดเยี่ยมประจำเดือนทันที เป็นต้น) 

 2. ทุกรางวัลที่กล่าวถึงในข้อบังคับนี้ไม่สามารถถ่ายโอน เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน และเปลี่ยนเป็นเงินได้

 3. การรับรางวัลจะถือเป็นการปลดปล่อยและการสิ้นสุดภาระหน้าที่ที่ผู้จัดมีต่อผู้ชนะแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง ประเด็นฟ้องร้อง และ/หรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่ผู้ชนะอาจมี ทั้งที่ทราบหรือไม่ทราบในขณะนั้นหรือไม่ก็ตาม รวมถึงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้คือ (ก) การประกวด (ข) การบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายในทรัพย์สิน การโจรกรรมหรือการสูญเสียที่ผู้ชนะได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้และ/หรือผลต่อเนื่องจากการได้รับรางวัล และ/หรือ (ค) ความรับผิดชอบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกวด 

 4. ในกรณีที่รางวัลเป็นเงินสด ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับภาระการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในพื้นที่หรือภาษีอื่นใด และค่าอากรสแตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด การชำระเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่หักภาษีและ/หรือค่าอากรแสตมป์ ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด การรับผิดและความรับผิดชอบ

 

 1. ผู้ชนะทุกคนจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่ได้รับหรือเกิดการล่าช้าในการส่งอีเมลแจ้งดังกล่าวให้แก่ผู้ชนะ ผู้ชนะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฝ่ายที่จัดการรางวัลทั้งหมดหากมีเพิ่มเติม รายชื่อผู้ชนะจะถูกประกาศที่เพจ Facebook [https://www.facebook.com/wd40thailand/] และ Instagram https://www.instagram.com/wd40thailand/] ของผู้จัด

 2. ถือว่าผู้ชนะและ/หรือทายาทของผู้ชนะยอมรับที่จะเป็นผู้รับผิดและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกรณีที่เกิดหนี้สิน เหตุร้าย การบาดเจ็บ ความเสียหาย การเรียกร้องสิทธิ์หรืออุบัติเหตุ (รวมถึงความตาย) อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมการประกวด กิจกรรม การแลกรับรางวัล และ/หรือการใช้รางวัล รวมถึงไม่มีข้อผูกมัดและให้ผู้จัดเป็นอิสระโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผิดใดๆ

 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การพักอาศัย การใช้จ่ายส่วนบุคคล และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการประกวดและการรับรางวัล เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้เข้าร่วมและผู้ชนะ

 

หลักการและรูปแบบการประกวด - เงื่อนไขการส่งเข้าประกวด (เนื้อหา)

การเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้      ซึ่งกำหนดโดยผู้จัดตามดุลยพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว

 1. สิ่งที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวเท่านั้น และต้องไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากแหล่งข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ห้ามมิให้มีการเข้าร่วมเป็นทีมและ/หรือกลุ่มอย่างเด็ดขาด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค ที่ระบุในเว็บไซต์การแข่งขันอย่างเคร่งครัด

 2. ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร ความลับ และ/หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ (ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่โลโก้ของบุคคลที่สาม) ห้ามมิให้ใช้ดนตรี วิดีโอ หรือภาพถ่ายที่จัดทำขึ้นหรือจัดแสดงโดยบุคคลอื่น หากมีบุคคลใดที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมปรากฏในวิดีโอของผู้เข้าร่วม และ/หรือหากมีบุคคลอื่นถูกบันทึกภาพลงในวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด และ/หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและ/หรือผลิตวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องขอคำยินยอมและการสละสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ผู้จัดขอสงวนลิขสิทธิ์ในการให้รางวัลแบบมีเงื่อนไขตามการแสดงหลักฐานที่น่าพึงพอใจในการยืนยันถึงการได้รับคำยินยอมจากบุคคลที่สามนี้

  1. ต้องไม่มีการแอบอ้างหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

  2. ต้องไม่ใช่สิ่งที่ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ และ/หรือไม่มีคุณสมบัติสำหรับการเผยแพร่ (ตัวอย่างเช่น      มีองค์ประกอบที่เป็นภาพลามกอนาจาร ภาพเปลือย ความหยาบโลน ความรุนแรง และ/หรือวาจาที่สร้างความเกลียดชัง

  3. ต้องไม่ทำให้ผู้จัดและผลิตภัณฑ์เสื่อมเสีย และ/หรือเป็นภัยต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางการค้าของผู้จัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

  4. ต้องไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้สุรา ยาเสพติด พฤติกรรมรุนแรง และ/หรือกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

  5. ต้องไม่นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพและ/หรือความสมบูรณ์ของร่างกาย

  6. ต้องไม่ใช่การตัดต่อภาพที่ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์จริง

  7. ต้องไม่แสดงและ/หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งของ WD-40 และ

  8. ต้องเกี่ยวข้องกับธีมการแข่งขัน

 3. โดยทั่วไปจะไม่รับผลงานต่อไปนี้

  • ขัดกับศีลธรรมอันดีและ/ข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง*

  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ WD-40

  • การนำเสนอสถานการณ์อันตราย หรือสร้างความเสียหายกับสุขภาพและ/หรือความสมบูรณ์ของร่างกาย

  • การตัดต่อภาพที่ไม่ได้มาจากสถานการณ์จริง

  • ขัดกับผลประโยชน์ทางการค้ากับผู้จัด 

  • กาแอบอ้างรหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

*โดยทั่วไป ได้แก่ ภาพถ่าย / วิดีโอ / ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเพศและหัวข้อที่เป็นการโจมตี การเหยียดเชื้อชาติ ความรุนแรง และการทำผิดกฎหมาย

 

สิทธิของผู้จัด

 1. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดสรรผู้ชนะรางวัลที่กำหนดมา ณ ที่นี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่มีการโต้ตอบกันในเรื่องนี้หลังจากการตัดสิน กระบวนการคัดสรรโดยผู้จัดจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกและการส่งเข้าประกวดตามที่กล่าวถึงในข้างต้น 

 2. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการหารางวัลใดๆ ทดแทนด้วยสิ่งที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่สามารถถ่ายโอนรางวัลให้ผู้อื่นได้ และการให้รางวัลทั้งหมดเป็นไปในลักษณะ “ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร” และไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต และสิ่งอื่นใดหรือบัตรกำนัลได้ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม

 3. การเข้าร่วมการประกวดนี้จะถือว่าผู้เข้าร่วมทุกคนตกลงและรับทราบว่า ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ของสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสร้างหรือพัฒนาขึ้นภายใต้การประกวดนี้ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นผลประโยชน์ของบริษัท WD-40 Company และ บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกโดยรวมว่า “WD-40 Company”) อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เข้าร่วมอัปโหลดวิดีโอสำหรับการประกวด REPAIR, DON’T REPLACE CHALLENGE ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะชนะรางวัลใดๆ หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งด้านล่างนี้ และผู้เข้าร่วมแต่ละคนยินยอมให้ผู้จัดสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งหมดของผู้เข้าร่วม รวมถึงการไม่จำกัดการใช้ชื่อ ภาพถ่ายหรือรูปภาพของผู้เข้าร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกวด ซึ่งรวมถึงโฆษณา การเผยแพร่สู่สาธารณะ กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมในสื่อใดๆ โดยจัดขึ้นในลักษณะดังกล่าวตามที่ผู้จัดเห็นสมควรและปราศจากการให้ค่าตอบแทน การแจ้งให้ทราบหรือการขออนุญาต รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของการประกวด ผู้เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องกรรมสิทธิ์และ/หรือค่าตอบแทนจากสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้สร้างหรือพัฒนาขึ้นในทุกรูปแบบได้

 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ผู้เข้าร่วมตกลงและให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดแก่ WD-40 Company มา ณ ที่นี้เป็นการถาวรโดยไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่ว่าสิทธิ์ดังกล่าวจะสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะเกี่ยวข้องหรือมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ธุรกิจของ WD-40 Company หรือไม่ก็ตาม สิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ WD-40 Company ผู้รับช่วง ผู้ได้รับมอบหมาย หรือตัวแทนเท่านั้น คุณตกลงจะสละสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย สิทธิ์ทางศีลธรรมใดๆ และสิทธิ์ใดๆ ในการเรียกร้องการชำระเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ หรือการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์เหล่านั้น กับทาง WD-40 Company อย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้

 1. หากรายละเอียดข้อมูลของผู้ชนะไม่สามารถใช้ได้ (ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง) ผู้ชนะดังกล่าวจะไม่ได้รับรางวัลในการประกวด ซึ่งรางวัลจะยังคงตกเป็นทรัพย์สินของผู้จัด ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการนำรางวัลกลับไปใช้ในการดำเนินการแบบเดียวกันนี้หรือในการดำเนินการครั้งต่อๆ ไปอีกครั้ง

 2. ไม่สามารถถ่ายโอนรางวัลให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

 3. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าหรือความสูญเสียที่เกิดกับของรางวัลในระหว่างการจัดส่ง เช่นเดียวกัน ความรับผิดชอบของผู้จัดจะจำกัดเพียงการให้รางวัลอย่างเดียวเท่านั้น และไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อรางวัล

 4. ผู้จัดปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์และ/หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการให้รางวัลและ/หรือเป็นผลมาจากการใช้ของรางวัล

 5. ผู้เข้าร่วมอนุญาตยินยอมมอบอำนาจให้ตรวจสอบตัวตนและภูมิลำเนาของตน หากมีการบ่งชี้ตัวตนหรือที่อยู่ที่เป็นเท็จจะมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในทันที

 6. ผู้ชนะแต่ละรายยินยอมให้สามารถใช้ชื่อ นามสกุล และรูปถ่ายของตนในการโฆษณาและการโปรโมทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เป็นการล่วงหน้า

 

การอนุญาตของผู้เข้าร่วม – ด้านทรัพย์สินทางปัญญา – สิทธิ์ในรูปภาพ

ผู้เข้าร่วมอนุญาตให้ผู้จัดและ WD-40 Company ใช้และแสวงประโยชน์จากภาพถ่ายและวิดีโอที่ผู้เข้าร่วม จัดทำขึ้นและอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ รวมถึงการใช้ และแสวงประโยชน์จากชื่อ นามสกุล และสิทธิในรูปภาพ โดยไม่อาจก่อให้เกิดผลต่อการพิจารณาใดๆ นอกเหนือจากการชนะรางวัล

 

การให้สิทธิในวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมให้สิทธิ์แก่ WD-40 Company และตัวแทนของบริษัทให้มีสิทธิ์ไม่จำกัดการใช้งาน โดยเพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป นำไปใช้ได้ทั่วโลก โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ สามารถถ่ายโอนสิทธิดังกล่าวและการให้ใบอนุญาตแก่ผู้อื่นต่อได้ เพื่อใช้ ดำเนินการ จัดแสดง ทำซ้ำ แก้ไข และ/หรือแสวงประโยชน์จากวิดีโอของผู้เข้าร่วม และ/หรือรูปภาพ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด และผ่านช่องทางการเผยแพร่ใด สถานที่ใด และ/หรือผ่านสื่อใด หรือในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ/หรือให้ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสละ “สิทธิ์ทางศีลธรรมของผู้ผลิต” และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินอันพึงมีที่คล้ายคลึงกันนี้ โดยอาจเป็นสิทธิ์ที่มีในวิดีโอและ/หรือรูปภาพของผู้เข้าร่วม และผู้เข้าร่วมยังตกลงที่จะลงนามในเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ตามที่  WD-40 Company ร้องขอ เพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ บันทึก หรือปรับปรุงการให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ WD-40 Company ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้

 2. ภายใต้กรอบการทำงานของกิจกรรมและตามข้อเท็จจริงของการเข้าร่วมการประกวด ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้ถ่ายภาพ จัดทำสไลด์ ลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์ม กระดาษ วิดีโอ หรือบนสื่ออื่นใด รวมถึงรูปภาพ ชื่อ-นามสกุล สุนทรพจน์แบบเต็มหรือบางส่วนเพื่อลงซ้ำบนสื่อใดๆ ก็ได้ ทำเป็นรูปแบบดิจิทัล และนำเสนอในลักษณะอื่นใดต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรทัศน์หรือผ่านช่องทางการบริการโทรคมนาคมใดๆ ทั้งหมด การกระจายผ่านสายเคเบิล บนเครือข่ายอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางช่องทางอินเทอร์เน็ตและรูปแบบการเผยแพร่อื่นใด การให้อนุญาตสามารถทำนำไปใช้ได้ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการกิจกรรม การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดและ/หรือกิจกรรมของผู้จัดและ WD-40 Company

 3. รูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์การประกวดชิ้นงานใดๆ ที่แสดงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อแบรนด์และชื่อทางการค้าที่กล่าวถึง องค์ประกอบทางกราฟิกและคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์การประกวดนั้นเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเจ้าของเว็บไซด์ และไม่สามารถนำออกมา ทำซ้ำ หรือใช้โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บทลงโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

 4. ความคล้ายคลึงของตัวละครใดๆ หรืองค์ประกอบใดๆ ที่เกิดขึ้นในการประกวดกับตัวละครสมมุติอื่นๆ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของการประกวดที่มีอยู่แล้วจะถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญทั้งสิ้น และไม่อาจนำไปสู่     การรับผิดชอบของผู้จัด, WD-40 Company, หรือผู้ให้บริการของบริษัทได้

 

การปฏิบัติตามกฎของการประกวดและการฉ้อโกง

 1. การเข้าร่วมการประกวดนี้หมายความว่า มีการยอมรับกฎเหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆ อย่างเต็มที่โดยสมบูรณ์และไม่มีการสงวนสิทธิ์

 2. การระบุตัวตนหรือรายละเอียดข้อมูลติดต่อที่ผิดและ/หรือไม่สมบูรณ์จะส่งผลให้ถูกลบออกจากรายชื่อผู้เข้าประกวดในทันที ผู้ชนะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้ (ชื่อและที่อยู่เต็ม) และงดรับข้อโต้แย้งใดๆ ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง

 3. ผู้เข้าร่วมอนุญาตให้ตรวจสอบทุกข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและรายละเอียดข้อมูลติดต่อเท่าที่เป็นไปได้ ภายใต้กรอบการทำงานของการประกวดนี้

 4. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการให้ออกจากการเข้าประกวด ตัดสิทธิ์ หรือทำให้รางวัลของบุคคลใดเป็นโมฆะในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎ

 5. ผู้จัดอาจตัดสินใจยกเลิกการประกวดนี้หากพบว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม

 6. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคคลใดก็ตามที่พยายามฉ้อโกง การชักจูง การฉ้อโกง หรือการพยายามฉ้อโกงจะส่งผลให้ถูกออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดในทันที

 7. ผู้จัดเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการให้ผู้เข้าร่วมออกจากการเข้าประกวดจากข้อมูลที่ทางผู้จัดมีอยู่ในความครอบครอง ในกรณีที่เกิดลงโทษหรือการร้องเรียน ผู้เข้าร่วมต้องแสดงหลักฐานว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับครบถ้วน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้จัดไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้

 8. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เผยแพร่ภาพวีดีโอดังต่อไปนี้

  • ขัดต่อศีลธรรมอันดีและ/หรือข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง

  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ WD-40     

  • และโดยทั่วไป ภาพภ่ายหรือวิดีโอที่ขัดต่อผลประโยชน์ทางการค้าของผู้จัด 

 1. ผู้จัดอาจยกเลิกการประกวดหรือการเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดหรือบางส่วนหากพบว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวดหรือการตัดสินผู้ชนะ

 2. ผู้จัดยังสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรสิ่งใดให้แก่ผู้ฉ้อโกงและ/หรือดำเนินคดีผู้ฉ้อโกงต่อศาลที่มีอำนาจ

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการประกวด

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมและขอชำระเงินคืนไม่ได้

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว

 1. การเข้าร่วมการประกวดนี้ถือว่า คุณได้ให้ความยินยอมกับบริษัท WD-40 Company และบริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายทางการตลาดในประเทศไทย และการถือครองใดๆ ของบริษัท บริษัทสาขาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ ตัวแทน และคู่สัญญาที่ให้การดูแลสนับสนุนด้านการบริหารและธุรกิจให้กับบริษัท WD-40 Company และบริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด และผู้ที่ดำเนินการแทนเรา (“บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต”) (เรียกโดยรวมว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” เพื่อวัตถุประสงค์ในส่วนประกาศความเป็นส่วนตัวเท่านั้น) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแบบฟอร์มการเข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์ของการประกวด      รวมถึงการเปิดเผยชื่อแก่สาธารณะทั่วไปในกรณีที่คุณเป็นผู้ชนะในการประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรม     โดยมีการเผยแพร่ชื่อ ภาพถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ โดยปราศจากการให้ค่าตอบแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการเผยแพร่สู่สาธารณะ

 2. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและส่งข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดและการส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น กิจกรรม หรือการประกวดต่างๆ ที่เราจัดขึ้น

 3. ในกรณีที่คุณตกลงที่จะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่คุณมีความต้องการที่จะแนะนำให้กับเรา คุณรับรู้และรับรองว่า คุณได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการแบ่งปันและ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้กับเรา และบุคคลนั้นยินยอมให้เราติดต่อเขาได้

 4. สำหรับผู้เยาว์หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย คุณยืนยันว่า ผู้เยาว์หรือบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้แต่งตั้งให้คุณดำเนินการแทนและให้ความยินยอมแทนในการประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 5. ในบางกรณีเราอาจให้บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวมีข้อผูกพันทางสัญญาในการจัดมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยและไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

 6. โปรดทราบว่า เราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการในการเข้าร่วมการประกวดของคุณ ซึ่งหากปราศจากข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการการสมัครเข้าประกวดของคุณได้

 7. ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ดังนี้

 • เพื่อเข้าถึง แก้ไข การไม่ระบุตัวตน และ/หรือลบ (ตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองของเรา
 • เพื่อจำกัด ระงับ หรือคัดค้านการประมวลผลในบางสถานการณ์ (ตามที่กฎหมายกำหนด)
 • เพื่อแจ้งให้เราทราบว่า คุณไม่ปรารถนาที่จะรับข้อมูลทางการตลาด 
 • เพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถถ่ายโอนได้แบบอัตโนมัติ
 • เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยตรง หากการส่งมอบนั้นสามารถกระทำได้ทางเทคนิค 
 • เพื่อถ่ายขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของของคุณไปยังคุณหรือบุคคลที่สามในบางสถานการณ์ และ
 • กระบวนการทางข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ในขอบเขตความยินยอมของคุณ และเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนการปฏิบัติของกระบวนการตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมที่คุณให้ก่อนการเพิกถอน
 • ในกรณีที่คุณร้องขอให้เราอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเราไม่ปฏิบัติตามคำร้องของคุณ ตามกฎหมายแล้ว เราต้องบันทึกคำร้องของคุณพร้อมกับเหตุผลที่เราไม่ปฏิบัติตาม 
  • เพื่อยื่นร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราละเมิด กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้คำมั่นว่าจะช่วยให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่พึงมี หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวคุณสามารถติดต่อเรา ตามรายละเอียดข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รูปภาพของรางวัลที่แสดงในแบบฟอร์มการเข้าประกวดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์การแสดงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากของจริง ราคาที่แสดงนั้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่

 2. "REPAIR CHALLENGE" ของ WD-40 Thailand: ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจได้รับการแก้ไขเป็นระยะๆ

 3. และจะมีอำนาจเหนือกว่าบทบัญญัติหรือการรับรองใดๆ ที่ระบุในสื่อที่ส่งเสริมกิจกรรมหรือโฆษณาของการประกวด ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้เข้าร่วมเข้าชมเว็บไซต์ของผู้จัดเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เข้าร่วมทราบถึงการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น

 4. การเข้าร่วมการประกวดนี้ถือว่า ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับการประกวด รวมถึงการตัดสินใจของผู้จัด

 5. หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัดที่ สายด่วน โทร:  +1 662-811-7417 อีเมล: wd40thailand.com@gmail.com หรือส่งข้อความส่วนตัวมาที่เราในสื่อสังคมออนไลน์ที่เพจ Facebook [https://www.facebook.com/wd40thailand/] หรือ Instagram [https://www.instagram.com/wd40thailand/]

    

ภาษา : ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นใด ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ คำบอกกล่าวภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารอื่นใดทั้งหมดที่ได้ให้ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือได้รับรับรองคำแปลภาษาอังกฤษ หากเอกสารดังกล่าวได้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ เว้นแต่เอกสารฉบับนั้นมีความจำเป็นตามกฎหมายหรือเอกสารราชการอื่นใดที่กำหนดโดยกฎหมายให้เป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษจะอยู่เหนือกว่า

 

เข้าสู่ระบบ 😏

---------- หรือ ----------

ลืมรหัสผ่าน?

ต้องการบัญชี? ลงทะเบียนฟรี.

ลืมรหัสผ่าน?

ไม่ใช่ปัญหา. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณด้านล่าง แล้วเราจะส่งลิงก์เพื่อรีเซ็ตให้คุณ

ยกเลิก

สร้างบัญชี

ยกเลิก